close
تبلیغات در اینترنت
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/10431531_371248789721728_1634096125090894130_n.jpg?oh=fd812b05a10f0e689849962efcc2e204&oe=57E44A5B

گروه دادخواهان رضا کار

ما را دنبال کنید

جستجوگر

sohrab

  zarbafiyan

آمارگیر

 • :: آمار مطالب
 • کل مطالب : 35
 • کل نظرات : 6
 • :: آمار کاربران
 • افراد آنلاين : 1
 • تعداد اعضا : 3
 • :: آمار بازديد
 • بازديد ماه : 87
 • بازديد سال : 1,431
 • بازديد کلي : 8,947
ارسال لینک

گروه دادخواهان رضا کار ولایت هرات

https://www.facebook.com/DadKhahanRazaKar?ref=hl#

ارسال لینک

نشست دادخواهان رضاکار با محترم غلام غوث نیکبین شاروال هرات و آقای رحیمی رییس اتحادیه ی صرافان برای جلب توجه مذید به هدف ایجادسرویس های بهداشتی درشهرهرات وکمک افراد خیرو تجارملی دراین امر خیر دایرگردید . دراین نشست محترم شاروال هرات وعده سپرد که خواست دادخواهان دراین راستا را حتمن درسال روان شمسی 1394 برآورده می سازد ودست کم دریک مورد ، پارک فرهنگ واقع مرکز شهر را بازسازی ودرآن کمپلکسی ازسرویس های بهداشتی بصورت مدرن آن، اعمار نماید . همچنان رییس اتحادیه ی صرافان ازفعالیت های فرهنگ دوستانه و خیرخواهانه ی دادخواهان رضاکاربه نیکی یادکرده وعده سپرد تا حمایت تجار ملی را دراین امرخیر جلب نماید. دراین نشست انسجام دهنده ی فعالیت های مدنی دادخواهان رضاکار ازشاروال هرات خواست تا بعد ازنیز این ازفعالیت های مستقلانه دادخواهان حمایت نمایدکه درمقابل شاروال هرات گفت : « دروازه ی ریاست شاروالی هرات همچنان برروی این فعالان بازاست و ما ازفعالیت هاوطرح های آنان حمایت می کنیم.
به این وسیله ازتمام ادارات محترم دولتی و نهادها وسازمان های اجتماعی ، خطبا وملاامامان وهمچنان رسانه ها که با جبین گشاده ازما پذیرایی و به طرح ها ونظریات مان گوش داده ودر تحقق این برنامه ها تلاش نموده اند ،اظهارشکران می کنیم .

تهیه شده توسط: سهراب زربافیان


عده ی ازدادخواهان رضاکار درنشست مشترکی با مسوولان نهادهای مدنی همکار،درمورد انتقال فعالیت های دادخواهی بصورت مستقل آن بحث وتبادل افکارنمودند.
دراین نشست به نمایندگی ازانجمن ملی نابینایان قاضی عبدالرحمن شریفی ،به نمایندگی ازبنیاد خیریه ی انفاق ونوعدوستی پیرهرات استاد عبدالعلی بارکزی ، به نماینـدگی ازشورای متخصصان آقای فرهاد ،به نمایندگی ازمجـمع ملی جوانان خانم عباسی وبه نمایندگی ازاتحادیه ی زنان شاغل خانم انصاری ازموثریت کاردادخواهان رضاکار درطی مدت ابرازخرسندی نموده و وعده دادند که این فعالیت هارا بصورت مستقلانه ازجانب نهادها ودادخواهان رضاکارخویش به پیش خواهند برد
گفتنی است به زودی نمایندگان این نهادها ودادخواهان رضاکار دریک کارگاه آموزشی هفت روزه درکابل که پیرامون ثبات مالی نهادهای یادشده که درسطح زون ها دایر مـــــــی گردد ،شرکت وازتجارب آن برای بهبود وضعیت مالی وجذب کمک ها ی مردمی و موسسات به هدف ارتقای ظرفیت خود خواهند آموخت

عده ی ازدادخواهان رضاکار درنشستی با مسوولان ادارات حفظ محیط زیست، کار،اموراجتماعی ،شهداومعلولین و شهرسازی هرات درریاست حفظ محیط زیست، ازتغییرات درشیوه ی فعالیت های دادخواهی ازجانب های نهادهای مدنی خود مــــــــــعلومات داده ازادارات یادشده خواستند تا همانند گذشته ازاین فعالیت ها حمایت نمایند.
درمقابل محترمان نصیراحمد فضلی رییس اداره ی حفظ محیط زیست ، حامد الهام مسوول آگاهی عامه وارتباطات این اداره ، خانم انجنیرزاهده صالحی نماینده ریاست شهرسازی و نماینده ی محترم ریاست کارواموراجتماعی ازهمکاری های خود درآینده نیز وعده دادند.
آقای فضلی رییس حفظ محیط زیست می گوید که برنامه های دادخواهی گروه دادخواهان رضاکارکه ازیکسال واندی به این طرف بصورت پروسه ای و به شیوه های موثرآغازشده است ازاهمیت وارزشمندی خاصی برخوداربوده واین اداره برای همیش درکنار این فعالان قرارداشته وازفعالیت های آنا ن حمایت خواهد کرد.
گفتنی است تا یکماه واندی دیگر برنامه های گروه دادخواهی دادخواهان رضاکار بصورت مستقلانه ازجانب خود آنان طرح وتطبیق خواهد شد


دادخواهان رضاکار درنشستی با داکترمسعود جویا ، رییس موسسه ی تحصـــــیلات عالی خصوصی کهکشان شرق، کتبا ً ازوی وهییت محترم رهبری این موسسه خواستار پذیریش جوانان مستعد بعنوان کارآموز درآن موسسه گردیدند . همچنان از داکترجویا تقاضا بعمل آمد تا بانظرداشت شناخت عمیقش ازقشر جوان درهرات ، شایسته ترین ها را به مقصد دادخواهی به هدف معرفی درادارات دولتی ،خصوصی ، نهادهای مدنی ، ســـــــازمان های اجتماعی ، ورسانه ها ،بعنوان کارآموز ؛ همکاری نماید که باالمقابل موصوف وعــــــده داد تا در چند مورد جوانان مستعد و برابر با شرایط ومعیارهای مشحص را بعنوان کارآموز درکهکشان شرق به پذیرند درحالی که درمعرفی جوانان تحصیل یافته وشایسته نیزازهمـکاری دریغ نه خواهد کرد . باید گفت دادخواهی برای پذیریش جوانان تحصیل یافته ومستعد بکار بعنوان کارمندان دایمی یا موقت ( کارآموز ) درنهادها ، به زودی با راه اندازی کنــــــفرانس مطبوعاتی ازجانب دادخواهان آغاز خواهد شد .

دادخواهان رضاکار هرات درنشستی با نامزدان پیشتار دررقابت آزاد برای احرازکرسی شاروالی هـــــــــــــرات ،ازآنان خواستند تا درصورت رسیدن به این کرسی ،خواست شهروندان را ازناحیه ی حل چالش های محیطی وازاین میان کمبود تشناب های عصری درسطح شهرهرات برای استفاده ی عام مردم وایجاد تسهلات رمپ یارفع موانع فزیکی برای عبورومرور اشخاص دارای معلولیت درجاده ها وادارات دولتی درنظرداشته ،اقدامات لازم وعملی را روی دست گیرند .
باالمقابل محترمان هریک ابراهیم فروزش ، انجنیرعلی احمدعثمانی و سید عبدالبصیر صمیمی ضمن این که ازبرنامه های کاری خود درصورت رسیدن به کرسس شهرداری یادآورشدند ، ازفعالیت های دادخواهان رضاکار استقبال ،وعده سپردند تا با همکاری متقابل این فعالین ،این چالش ها را ازمیان بردارند .
بدین وسیله دادخواهان رضاکارولایت هرات ، اقدام اخیر محترم داکتراشرف غنی رییس جمهورکشور درسفربه هــــــــرات وتعهدوی مبنی برانتصاب یک تن ازمیان متقاضیان کرسی شهرداری هـــــــــرات براساس یک رقابت آزاد بعنوان شهردار این ولایت وهمچنان پی گیری موضوع توسط مسوولان محترم محلی به ویژه شورای محترم ولایتی هــــــــــــرات ،برای فراهم کردن این زمینه ( رقابت آزاد )به گرمی استقبال نموده وحمایت وهمکاری خود را با ادارات محترم دولتی وریاست محترم شهرداری هــــــــــرات برای رفع چالش های محیط شهری ابرازواعلام می دارند

عده ی ازدادخواهان رضا کار درنشستی به هدف پی گیری حل کمبود سرویس های بهداشتی درنقاطی ازشهرهرات، با محترمان : انجنیر عزیراحراری مدیرعمومی ساختمانی ، عبدالاحمد فقیریار مدیرعمومی مالی واداری ، انجنیر محمدصادق رضاپور نماینده ی ساختمانی ، محمدصدیق مهرپویا رییس شورای مشورتی ونجیب الله نماینده ی ناحیه ششم شاروالی هرات ، غلام جیلانی حمیدی نماینده اتاق های تجارت وصنایع و انجنیرزاهده نماینده ی ریاست شهرسازی دیدار و درمورد حل مشکل یادشده تاکید نمودند.
دراین نشست انجنیرزاهده نماینده ی ریاست محترم شهرسازی وعده سپرد تا طرح ساخت وساز کمپلکسی ازسرویس های بهداشتی را که عجالتاً قسمتی ازمشکلات شهریان را حل وفصل نماید ودرمرکزیت شهر ایجاد گردد ،آماده وطی یکماه به ریاست امورساختمانی شاروالی هرات بسپارد . به همین ترتیب از نماینده ی محترم ریاست اتاق های تجارت وصنایع هرات تقاضا بعمل آمد تا پیام دادخواهان رضاکار مبنی بر حمایت مالی تاجران ملی را برای ساخت وسازاین طرح به مسوولان محترم اتاق تجارت برساند .درختم نشست انجنیراحراری به دادخواهان وحاضران وعده سپرد تا مشکل کمبود سرویس های بهداشتی را بصورت اساسی حل نموده تا آنزمان کمپلکسی ازاین سرویس ها را درنقطه مرکری مورد نظر الی ماه حمل امسال آماده سازند .
بدین وسیله دادخواهان رضاکار از توجه مقام های یادشده ازقبل سپاسگزاری واظهارشکران نموده برای شان طلب موفقیت دارند

سهراب زربافيان

تازه ترين رويداد هاي خبري در سطح افغانستان